English

Svenska  

 

 

 

 

Pilotutbildning

__________________________________________________________

 

CPL/ME/IR pilotutbildning

Vår pilotutbildning till CPL/ME/IR består av 3 st moduler, Multi engine class rating, Commercial Pilot License samt Instrument rating. Vid behov kan vi även inkludera Night Qualification. Enbart multi engine DA-42 flygplan och DA-42 simulator. Kurstid 9 veckor.

Antagningskrav: ICAO PPL och EASA ATPL teori samt 157h total flygtid varav 100h PIC.

Kostnad / Läs mer

 

__________________________________________________________

 

Konvertering till EASA (från ICAO land)

Vi erbjuder konvertering till EASA certifikat från alla ICAO länder. Du får tillgodoräkna dig din flygtid från din tidigare utbildning, vanligtvis USA,(FAA till EASA konvertering). Utbildningen sker i moderna DA-42 flygplan.

Kostnad / Läs mer

__________________________________________________________

 

Proficiency check / Återträff

Vi kombinerar PC med återträff av gamla kurskollegor och instruktörer. I PC avgiften ingår en natts boende.

Kostnad / Läs mer