English

Svenska  

 

 

 

 

 

 

 

 

DA-42 replica FNPTII
 

Diamond Aircraft Glass cockpit.

Diamond Flight Academy opererar flygplan av typen DA-42 med G1000 Glass cockpit, den nya generationens flygplan. Vi har valt att erbjuda pilotutbildning i enbart tvåmotorigt flygplan vilket ger en stabilare grund för Dig när du tar din första typerating.

Att vi opererar enbart typen DA42 ger även bättre utbildning på områden som av-isning samt att färre flygpass ställs in på grund av väder. På vinterhalvåret får du bra utbildning i flygning i isbildning då DA-42an är godkänd och hanterar isbildning suväränt.

I januari 2011 öppnade vi ett simulatorcenter med en ny FNPTII, i samarbete med simprod, en exakt replika av våra DA-42or. I simulatorn tränar vi onormala situationer och nödlägen som inte går att utföra i flygplanet samt grundläggande instrument träning och procedurer.

Du får även tillgång till en mindre G1000 simulator utan kostnad att träna extra mellan flygpassen för att öva procedurer och scanning för bättre och snabbare resultat.

Diamond Flight Academy Scandinavia